Tjurkalvar 2016

15/1.  Det startade med en tjurkalv efter vår egen 5638 Pavlov och modern heter 144 LadyOne Ingemund av Brunared. Det är hennes andra kalv och han ser riktigt fin ut. Han heter 5655 Racer av Brunared P och vägde 46 kg 18/1. Morfar är 7664 Ingemund av Electra.

26/1.  606 Ester av Gylteboda (förstekalvare) som köptes in på Elitauktionen 2014 fick en kalv 5656 Roy av Brunared P. Vikt 44 kg. Far är 7230 Loke av Sand T-tal 103 och morfar heter 2917 PopUp av Viking-Vånga T-tal 103.

1/2.  207 Unique Embracer av Brunared kalvade med tvillingar, men det var långt emellan dem. Den siste var dödfödd. Tjuren vi har heter 5657 Rico av Brunared P. Han vägde 33 kg vid födseln. Far är Square-D Diesel och morfar heter 7347 Embracer 2 av Brunared P  ET.

3/2.  135 LadyOne Nokia av Brunared har gett oss en välväxt tjur som ska heta 5658 Rex av Brunared P. Han vägde 47 kg. Far är Remitall Super Duty och morfar är 909 Nokia av Fiskinge T-tal 111. Kan också nämnas att mormor hette 129 LadyOne av Brunared ET efter Remitall Keynote 20X.

4/2. 123 LadyOne Nokia av Brunared fick kalven 5659 Rey av Brunared P.  Födelsevikt: 42 kg. Far är Remitall Super Duty och morfar är 909 Nokia av Fiskinge T-tal 111. Mormor blev 16 år och hette 129 LadyOne av Brunared ET efter Remitall Keynote 20X.

5/2. Förstekalvaren 159 Mermaid av Brunared födde 5660 Robbie av Brunared P. Han vägde 43 kg. Vi hjälpte till för säkerhets skull. Hon var väldigt snäll och stod stilla fastän lös i boxen när jag ville mjölka ur henne efter ett par timmar. Far till kalven är Triara Xcelorator och morfar heter 7812 Eomund av Svaneberg T-tal 107.

21/2. Så var det så dags för ELMIA-vinnaren. 158 Amory Diesel av Brunared P ( förstekalvare) kalvade lätt och fint. Det blev tjuren 5661 Rurik av Brunared P med vikten 40 kg. Vi har hårprov inne för analys då hon kalvade så strategiskt emellan seminering med Xcelorator och senare fribetäckning med 7230 Loke av Sand T-tal 103. Återkommer efter provsvar. Morfar är Square-D Diesel.

25/2. 130 Mermaid Nokia av Brunared födde 5662 Rocky av Brunared P. Hans vikt var 51 kg. Hon kalvade utan hjälp. Far till kalven är 599 Class av Munka ET. Morfar till kalven är 909 Nokia av Fiskinge T-tal 111.

29/2. På skottdagen kalvade 138 Mermaid Nokia av Brunared P. 5663 Rally av Brunared P. Han vägde 44 kg. Far heter 7230 Loke av Sand T-tal 103 och morfar 909 Nokia av Fiskinge T-tal 111.

1/3. 139 Unique Nokia av Brunared födde 5664 Ramses av Brunared P. Vikt 43 kg. Pappa heter 599 Class av Munka ET. Morfar är 909 Nokia av Fiskinge T-tal 111.

5/3. 133 Unique Nokia av Brunared kalvade. Tjuren heter 5665 Rese av Brunared P. Vikten var 53 kg. Far är 599 Class av Munka ET. Morfar är 909 Nokia av Fiskinge T-tal 111.

21/3. 114 Lady Nokia av Brunared P födde en tungviktare ,dock utan problem. 5666 Romme av Brunared P. Vikt 58 kg. Far är 599 Class av Munka ET och morfar heter 909 Nokia av Fiskinge T-tal 111.

Medelvikten på våra 12 tjurkalvar i år är 41,5 kg vägd vikt.