Historik

Hösten 1983 köptes fyra dräktiga hondjur från Bjättebo utanför Mullsjö. Vi behövde betande djur för att hålla markerna öppna. Hösten 1986 utökade vi besättningen med fyra dräktiga hondjur från Jussö Hereford. Hösten 1989 köpte vi ytterligare tre dräktiga kor från Herrgölet. Vi ville ha enbart stamboksförda djur och satsa på avel.

Åren 1987-1989 seminerade vi våra kvigor med svensk herefordsperma. Kalvarna efter semin var klart bättre än kalvar efter egen tjur. Vårt avelsintresse var väckt. Åren 1990-1997 använde vi dessutom sperma av amerikansk och kanadensisk hereford som vi köpte genom Svenska Herefordföreningen.

1996 var vi i USA och Kanada och såg många fina hereforddjur. Vi var med på ”the 12th World Hereford Conference” i Fort Collins och en 6 dagars buss resa utefter Klippiga bergen upp till Calgary. Mest imponerade blev vi av de fina pollade hereforddjur vi såg på Remitall.

Där träffade vi Ian och Marlene Harvie. Från dem importerade vi tre pollade hereforddjur, en ettårstjur, 15F Harvie Falcon och två kvigor, 4F Harvie Miss Fantastic och 29F  Harvie Miss Fearsome. 15F Harvie Falcon visade sig vara en toppentjur, som hade mycket att tillföra i vår besättning. Han var polled homozygot. Alla hans kalvar blev ärftligt hornlösa.

1997 började vi med embryoinlägg för att snabbare få fram fler bra pollade djur. Detta har gett resultat. Vi har fått tre tjurar och tre kor efter Remitall Keynote 20X, 122 Lady av Brunared ET, 124 Ladykey av Brunared ET och 129 Ladyone av Brunared ET. En ko efter WTK 55Y Bond 75A, 136 Miss Unique av Brunared ET och två kor efter Boyd Heavy Hitter, 163 Maurine ET av Brunared  och 164 Miss Facination av Brunared ET. En ko efter FCC 60G Maddux 4L, 205 Serenade av Brunared P ET och två kor  efter BRL Call 100L, 215 Amory av Brunared ET samt 217 Miss BRL Call av Brunared ET. 2004 föddes vår stamtjur 7361 Noble av Brunared ET efter CS Boomer 29F , en av toppentjurarna i Kanada och 2005 föddes 7370 Olympian av Brunared ET, efter Remitall Olympian, en intressant tillväxttjur. 2005 köpte vi in 527 Buddy av Munka ET efter FCC 60G Maddux 4L för att få ytterligare en intressant stamtjur i vår besättning.

Vi har haft stamtjurar som nedärvt hornlöshet och vi har nu en pollad herefordbesättning.

1997 började vi visa djur på utställningar. Alla vinnande djur presenterar vi på sidan Utställningar.

Vi har också skickat tjurkalvar till individprövning. Följande tjurkalvar har utvecklats bra:
År 1996 – 97  7275 Ivan av Brunared/ H  T-tal 106
År 2000 – 01  7327 Morgan av Brunared/ S  T-tal 103
År 2002 – 03  5512 Dan av Brunared/ P  T-tal 112
År 2004 – 05  5524 Falcon av Brunared/ P  T-tal 102
7360 Ronald Embracer av Brunared/ P  T-tal 107
7362 Rambo H av Brunared/ P  T-tal 105 Uttagen till Semin
År 2005-06    5533 Glim av Brunared/ P T-tal 110 Pris för bästa tillväxt.
5534 Gandalf av Brunared/ P T-tal 108
5536 Goliat av Brunared/ P T-tal 105
År 2006-07    5540 Herkules av Brunared/ P T-tal 105
5543 Harley av Brunared/ P T tal 103
År 2009-10    5564 Kasper av Brunared/ S T-tal 104
År 2010-11    5577 Lexus av Brunared/ P T-tal 101

Sedan 1997 har vi samarbetat med äldste sonen Lars, som tillsammans med fru Helena är ägare av Helenas föräldrahem, gården Svenshult, i Habo kommun.

GunBritt och Ingemar, som började med Hereford på Brunared 1983, sålde alla sina hondjur hösten 2007. Lars och Helena övertog sex kor, bl.a fem ET-kor.

Från år 2008 är Lars och Helena Dahlqvist ägare av Brunared Hereford. Besättningen finns numera i Svenshult. Barnen Petter, Jonatan, Julia och Simon stöttar i arbetet när de är hemma och på gården finns också mormor Ingrid. Farmor Gunbritt är också med i avelsarbetet.