Kvigkalvar 2015

Vi är mycket nöjda, 16 kvigkalvar och 11 tjurkalvar, alltså 27 kalvar efter 26 dräktiga hondjur.

Den 7 februari föddes en kvigkalv efter Remitall Super Duty, födelsevikt 40 kg. Hon heter 167 Ladyone Remitall Super Duty av Brunared P. Moder är 123 Ladyone Nokia av Brunared P med Aix 17.  Morfar är 909 Nokia av Fiskinge T-tal 111.

Den 16 februari föddes en kvigkalv efter 7230 Loke av Sand T-tal 103, födelsevikt 44 Kg. Hon heter 168 Ladyone Loke av Brunared P. Moder: 201 Ladyone av Brunared med Aix -1. Morfar är 7055 Eldor av Tuggarp.

Den 19 februari föddes en kvigkalv efter7812 Eomund av Svaneberg T-tal 107, födelsevikt 49 kg. Hon heter 169 Mermaid Eomund av Brunared P. Moder är 78 Mermaid P av Brunared med Aix 9. Morfar: 7361 Noble av Brunared P ET

Den 20 februari föddes en kvigkalv efter 7812 Eomund av Svaneberg T-tal 107, födelsevikt 37 kg. Hon heter 170 Daffodil Eomund av Brunared P. Moder är 635 Daffodil av Svanaholm med Aix 26. Morfar: 6226 Origo Rocky.
Vi är glada för denna kvigkalv, den första kalven från 635 Daffodil, som inköptes på elitauktion för kvigkalvar hösten 2013. Kalvingen gick mycket lätt.

Den 21 februari föddes en kvigkalv efter 599 Class ET av Munka, födelsevikt 45 kg. Hon heter 171 Unique Class av Brunared P. Moder är 77 Unique Rolle av runared P med Aix:4, Morfar: 7402 Rolle av Svanaholm.

Den 23 februari föddes en kvigkalv efter 7812 Eomund av Svaneberg T-tal 107, födelsevikt 38 kg. Hon heter 172 Ladyone Eomund av Brunared P. Moder är 144 Ladyone Ingemund av Brunared P med Aix 13, Morfar: 7664 Ingemund.

Den 23 februari föddes en kvigkalv efter 7230 Loke av Sand T-tal 103, födelsevikt 33 kg. Hon heter 173 Unique Loke av Brunared P. Moder är 128 Unique Harald av Brunared P med Aix 13, Morfar: 807 Harald av Nolbacken.

Den 26 februari föddes en kvigkalv efter 599 Class ET av Munka, födelsevikt 45 kg. Hon heter 174 Unique Class av Brunared P. Moder är 80 Unique Buddy av Brunared med Aix -8. Morfar: 527 Buddy av Munka ET.

Den 14 mars föddes tvillingar efter 599 Class ET  av Munka, en tjurkalv med födelsevikt 30 kg, han heter 5647 Qumran av Brunared P och en kvigkalv med födelsevikt 27 kg, hon heter 175 Unique Class av Brunared P. Moder är 139 Unique Nokia av Brunared P med Aix 17. Morfar: 909 Nokia av Fiskinge T-tal 111.

Den 21 mars föddes en kvigkalv efter 599 Class ET av Munka, födelsevikt 48 kg. Hon herer 176 Diba Class av Brunared P, Moder är 5146 Diba av Brunared med Aix 11. Morfar: Harvie Falcon 15F. Vi är särskilt glada för denna kvigkalv som är halvsyskon till Semintjuren Rambo av Brunared T-tal 105.

Den 27 mars föddes en kvigkalv efter 599 Class ET av Munka, födelsevikt 43 kg. Hon heter  177 Unique Class av Brunared P. Moder är 177 Unique Bom av Brunared med Aix -3. Morfar: 7315 Bomer av Brunared ET.

Den 28 mars föddes en kvigkalv efter 7812 Eomund av Svaneberg T-tal 107, födelsevikt 34 kg. Hon heter 178 Diba Eomund av Brunared P. Moder är 152 Diba Ingemund  av Brunared P med Aix 11. Morfar: 7664 Ingemund.

Den 3 april föddes en kvigkalv efter 599 Class ET av Munka, födelsevikt 40 kg. Hon heter 179 Ladyone Class av Brunared P. Moder är 140 Ladyone Nokia av Brunared P med Aix 19, Morfar: 909 Nokia av Fiskinge T-tal 111.

Den 5 april föddes en kvigkalv efter 599 Class ET av Munka, födelsevikt 37 kg. Hon heter 180 Mermaid Class av Brunared P.  Moder är 138 Mermaid Nokia av Brunared P med Aix 22. Morfar: 909 Nokia av Fiskinge T-tal 111.

Den 11 april föddes en kvigkalv efter 599 Class ET av Munka, födelsevikt 44 kg. Hon heter 181 Amory Class av Brunared P. Moder är 215 Amory av Brunared ETmed Aix -1. Morfar: BRL Call 100L.

Den 14 maj föddes en kvigkalv efter 7812 Eomund av Svaneberg T-tal 107, födelsevikt 42 kg. Hon heter 182 Diba Eomund av Brunared P. Moder är 148 Diba Balder av Brunared P med Aix 6, Morfar:  7489 Balder av Svanaholm T-tal 103.