Kvigkalvar 2016

27/1. 635 Daffodil av Svanaholm som köptes in på Elitauktionen i Tenhult 2013 har fått en kvigkalv, 183 Daffodil Diesel av Brunared P. Vikt 43 kg. Fader är Square-D Diesel och morfar är Royal av Svanaholm ET. En mycket intressant kalv tycker vi.

14/2. 157 Amory Diesel av Brunared P ( förstekalvare) födde en kvigkalv som heter 184 Amory Xcelorator av Brunared P. Hennes vägda vikt är 40 kg. Kalvningen gick lätt och smidigt. Fader är Triara Xcelorator. Morfar heter Square-D Diesel.

15/2. 78 Mermaid Noble av Brunared P födde 185 Mermaid Loke av Brunared P som vägde 47 kg. Fader är 7230 Loke av Sand T-tal 103 och morfar 7361 Noble av Brunared P  ET.

20/2. 140 LadyOne Nokia av Brunared P fick kvigkalven 186 LadyOne Class av Brunared P. Hon vägde 30 kg. Far är 599 Class ET av Munka och morfar heter 909 Nokia av Fiskinge T-tal 111.

23/2. 120 Diba Bengt av Brunared P fick kvigan 187 Diba Loke av Brunared P som vägde 39 kg. Far är 7230 Loke av Sand T-tal 103 och morfar heter 0005 Bengt av Sandåker.

8/3. 146 Diba av Brunared (f 2000) gav oss en kvigkalv på 44kg. Hon heter 188 Diba Class av Brunared P. Fader är 599 Class av Munka ET. Morfar är Harvie Falcon 15F. Levandeimporterad till Brunared från Harvie-besättningen i Canada.

9/3. På undertecknads födelsedag fick vi en kvigkalv efter 162 Amory Eomund av Brunared. Hon heter 189 Amory Loke av Brunared P. Vikt 44 kg. Fader är 7230 Loke av Sand T-tal 103. Morfar är 7812 Eomund av Svaneberg T-tal 107.

13/3. 196 Diba fick en kalv som heter 190 Diba Loke av Brunared P Hon vägde 46 kg. Fader är 7230 Loke av Sand T-tal 103. Morfar heter Stockmaster 2 av Brunared ET.

15/3. 155 Unique Ingemund av Brunared fick en kalv på 41 kg. 191 Unique Pavlov av Brunared P. Far är 5638 Pavlov av Brunared och morfar är 7664 Ingemund av Electra.

18/3. 152 Diba Ingemund av Brunared fick sin andra kalv, kvigan 192  Diba Class av Brunared P, vikt 43 kg. Far är 599 Class av Munka ET. Morfar heter 7664 Ingemund av Electra.

18/3. 149 Diba Balder av Brunared födde 193 Diba Class av Brunared P. Vikt 44 kg. Stolt fader: 599 Class av Munka ET. Morfar är 7489 Balder av Svanaholm T-tal 103.

23/3. Veteranen 177 Unique Bomer av Brunared född 2001 kalvade ännu en gång. 194 Unique Class av Brunared blev resultatet. Vikt 45 kg. Far är 599 Class av Munka ET och morfar är 7315 Bomer av Brunared ET.

27/3. 166 LadyOne Balder av Brunared kalvade. Kvigan heter 195 LadyOne Loke av Brunared. Vikt 41 kg. Fader är 7230 Loke av Sand T-tal 103 och morfar är 7489 Balder av Svanaholm T-tal 103.

9/4. 161 Unique Balder av Brunared P födde 196 Unique Loke av Brunared P. Födelsevikt 30 kg. Far är 7230 Loke av Sand T-tal 103 och morfar heter 7489 Balder av Svanaholm T-tal 103.

13/5. 165 LadyOne Eomund av Brunared P avslutade säsongen en dryg månad efter näst sista kalvningen. Äntligen, sa vi! 197 LadyOne Loke av Brunared P är namnet och födelsevikten 35 kg.

Medelvikten på våra 15 st kvigor i år är 40,8 kg vägd vikt.