Kvigkalvar 2017

16/1 Första kalven i år blev en kviga och modern heter 159 Mermaid av Brunared P. Det är hennes andra kalv. Hon heter 198 Mermaid Nando av Brunared P och vägde 39 kg korrigerad vikt. Far är semintjuren Nando av Bårarp T-tal 108. Morfar är 7812 Eomund av Svaneberg T-tal 107.

31/1 123 LadyOne av Brunared födde 199 LadyOne Hometown av Brunared P, 43 kg korr vikt. Hometown Big Bang är far och morfar heter 909 Nokia av Fiskinge T-tal 111.

27/2 157 Amory Diesel fick en kviga även i år. 39 kg korr vikt. Hon får heta 200 Amory Ozmo av Brunared P. Far är 7852 Ozmo av Oden T-tal 108. Morfar heter Square-D Diesel.

1/3 114 Lady Nokia  födde 201 Lady Hope av Brunared P korr vikt 43 kg. Far är 7202 Hope av Gylteboda. Morfar är 909 Nokia av Fiskinge T-tal 111.

3/3. 606 Ester av Gylteboda  födde 202 Ester Ozmo av Brunared P korr vikt 44 kg. Pappa är 7852 Ozmo av Oden T-tal 108 och morfar är PP Galtås King T-tal 113

6/3. 170 Daffodil Eomund kalvade för första gången. Det blev 203 Daffodil Hope av Brunared P korr vikt 42 kg. Far är 7202 Hope av Gylteboda. Morfar heter 7812 Eomund av Svaneberg T-tal 107.

18/3 149 Diba Balder av Brunared födde 204 Diba Ozmo av Brunared P. Hon har en korr. vikt på 46 kg. Far är 7852 Ozmo av Oden T-tal 108 och morfar är 7489 Balder av Svanaholm, T-tal 103.

19/3 173 Unique Loke av Brunared fick 205 Unique Hope av Brunared P .Fadern heter 7202 Hope av Gylteboda. Det var ingen stor kviga precis. Korr. vikt blev 33 kg.  Morfar är 7230 Loke av Sand, T-tal 103

6/4 174 Unique Class av Brunared fick en kalv på 40 kg korr.vikt. Hon heter 206 Unique Hope av Brunared P. Fadern heter 7202 Hope av Gylteboda. Morfar är 599 Class ET av Munka.

20/4 146 Diba vår äldsta ko kalvade ännu en gång utan problem. Det var hennes sextonde kalvning. En kviga som heter 207 Diba Ozmo av Brunared P. 39 kg. Far är 7852 Ozmo av Oden T-tal 108. Morfar är 193 Tannis Dakota.

20/4 179 LadyOne Class av Brunared födde 208 LadyOne Hope av Brunared P. Korr vikt 46 kg. Fadern heter 7202 Hope av Gylteboda. Morfar är 599 Class ET av Munka.

8/5 La grand finale! Säsongen avslutad! 180 Mermaid Class av Brunared P födde 209 Mermaid Hope av Brunared P. Vikten blev 40 kg korr vikt. Fadern heter 7202 Hope av Gylteboda. Morfar är 599 Class ET av Munka.