Kvigkalvar 2021

27/1 193 Diba Class av Brunared födde 249 Diba Goliat av Brunared P. Korrigerad vikt är 50 kg. Far är 1045 Smens Goliat. Morfar heter 599 Class ET av Munka

6/2 158 Amory Diesel av Brunared födde 250 Amory Goliat av Brunared P. Korrigerad vikt: 40 kg. Far är 1045 Smens Goliat. Morfar heter Square-D Diesel 957U.

13/2 224 LadyOne Nando av Brunared födde 251 LadyOne Thule av Brunared P. Korrigerad vikt är 37 kg. Far är 5687 Thule av Brunared. Morfar heter 383 Bårarps Nando T-tal 108.

14/2 123 LadyOne Nokia av Brunared födde 252 LadyOne Goliat av Brunared P. Korrigerad vikt är 41 kg. Far är 1045 Smens Goliat. Morfar heter 909 Nokia av Fiskinge t-tal 111.

14/2 165 LadyOne Eomund av Brunared födde 253 LadyOne Goliat av Brunared P. Korrigerad vikt är 38 kg. Far är 1045 Smens Goliat. Morfar heter 7812 Eomund av Svaneberg T-tal 107.

17/2 174 Unique Class av Brunared födde 254 Unique Goliat av Brunared P. Korrigerad vikt är 44 kg. Far är 1045 Smens Goliat. Morfar heter 599 Class ET av Munka

22/2 144 LadyOne Ingemund av Brunared födde 255 LadyOne Ewan av Brunared P. Korrigerad vikt är 45 kg. Far är 635 Ewan av Folkestorp T-tal 106. Morfar är 7664 Ingemund av Brunared.

24/2 210 Daffodil Ozmo av Brunared P födde 256 Daffodil Thule av Brunared P. Korrigerad vikt är 40 kg. Far är 5687 Thule av Brunared P. Morfar heter 7852 Ozmo av Oden T-tal 108.

26/2 176 Diba Class av Brunared födde 257 Diba Goliat av Brunared P. Korrigerad vikt är 54 kg. Far är 1045 Smens Goliat. Morfar heter 599 Class ET av Munka

27/2 218 Diba Hope av Brunared födde 258 Diba Goliat av Brunared P. Korrigerad vikt är 42 kg. Far är 1045 Smens Goliat. Morfar heter 7202 Hope av Gylteboda

19/3 635 Daffodil av Svanaholm födde 259 Daffodil Ewan av Brunared P. Korrigerad vikt är 46 kg. Far är 635 Ewan av Folkestorp T-tal 106. Morfar heter 6226 Origo Rocky.

21/3 227 Diba Hope av Brunared P födde 260 Diba Thule av Brunared P. Korrigerad vikt är 39 kg. Far är 5687 Thule av Brunared P. Morfar heter 7202 Hope av Gylteboda.

28/3 233 Diba Hope av Brunared P födde 261 Diba Thule av Brunared P. Korrigerad vikt är 38 kg. Far är 5687 Thule av Brunared P. Morfar heter 7202 Hope av Gylteboda.

30/3 237 Daffodil Goliat av Brunared P födde 262 Daffodil Ewan av Brunared P. Korrigerad vikt är 39 kg. Far är 635 Ewan av Folkestorp T-tal 106. Morfar heter 1045 Smens Goliat.

31/3 229 Daffodil Ewan av Brunared P födde 263 Daffodil Thule av Brunared P. Korrigerad vikt är 38 kg. Far är 5687 Thule av Brunared P. Morfar heter 635 Ewan av Folkestorp T-tal 106.

15/4 235 Diba Hope av Brunared födde 264 Diba Goliat av Brunared P. Korrigerad vikt är 45 kg. Far är 1045 Smens Goliat. Morfar heter 7202 Hope av Gylteboda

15/2 Nu var det 139 Unique Nokia av Brunareds tur att kalva. Han heter 5705 Vallentin av Brunared P. Korrigerad vikt: 48 kg. Far är 635 Ewan av Folkestorp T-tal 106. Morfar heter 909 Nokia av Fiskinge T-tal 111.

23/2 123 LadyOne Nokia av Brunared födde 5706 Viktor av Brunared P. Korrigerad vikt är 43 kg. Far är 1045 Smens Goliat. Morfar heter 909 Nokia av Fiskinge t-tal 111.

2