Kvigkalvar 2020

11/2 635 Daffodil av Svanaholm har kalvat. Kvigan heter 238 Daffodil Ewan av Brunared P. Korrigerad vikt är 43 kg. Far är 635 Ewan av Folkestorp T-tal 106. Således samma öronnummer på mor och far, men olika besättningar  Morfar är 6226 Origo Rocky.

13/2 193 Diba Class av Brunared kalvade. Kvigan heter 239 Diba Goliat av Brunared P. Korrigerad vikt: 41 kg. Far heter 1045 Smens Goliat. Morfar är 599 Class ET av Munka.

20/2 157 Amory Diesel av Brunared födde 240 Amory Goliat av Brunared P. Korrigerad vikt: 38 kg. Far är 1045  Smens Goliat. Morfar heter Square-D Diesel 957U.

26/2 144 LadyOne Ingemund av Brunared  har kalvat. Kvigan heter 241 LadyOne Ewan av Brunared P. Korrigerad vikt är 40 kg. Far är 635 Ewan av Folkestorp T-tal 106. Morfar är 7664 Ingemund av Electra.

2/3  210 Daffodil Ozmo av Brunared har kalvat. Kvigan heter 242 Daffodil Thule av Brunared P. Korrigerad vikt är 35 kg. Far är 5687 Thule av Brunared.

5/3 176 Diba Class av Brunared kalvade. Kvigan heter 243 Diba Goliat av Brunared P. Korrigerad vikt: 38 kg. Far är 1045 Smens Goliat. Morfar är 599 Class ET av Munka.

5/3 165 LadyOne Eomund av Brunared  har kalvat. Kvigan heter 244 LadyOne Goliat av Brunared P. Korrigerad vikt är 38 kg. Far är 1045 Smens Goliat. Morfar är 7812 Eomund av Svaneberg.

26/3 174 Unique Class av Brunared  har kalvat. Kvigan heter 245 Unique Goliat av Brunared P. Korrigerad vikt är 41 kg. Far är 1045 Smens Goliat. Morfar är 599 Class ET av Munka.

26/3 216 Ester Ozmo av Brunared  har kalvat. Kvigan heter 246 Ester Goliat av Brunared P. Korrigerad vikt är 39 kg. Far är 1045 Smens Goliat. Morfar är 7852 Ozmo av Oden T-tal 108.

28/3 205 Unique Hope av Brunared har kalvat. Kvigan heter 247 Unique Ewan av Brunared P. Korrigerad vikt är 38 kg. Far är 635 Ewan av Folkestorp T-tal 106.  Morfar är 7202 Hope av Gylteboda.

11/  219 LadyOne Ozmo av Brunared  har kalvat. Kvigan heter 248 LadyOne Goliat av Brunared P. Korrigerad vikt är 46 kg. Far är 1045 Smens Goliat. Morfar är 7852 Ozmo av Oden T-tal 108.