Kofamiljer

Vi vill ha starka kolinjer och prioriterar tillväxt och goda mjölkanlag. Kor och kvigor ska kunna kalva utan hjälp vid normalläge.

Diba

Diba är vår äldsta kolinje, kom till Brunared 1985.

5146 Diba av Brunared, född 2000
Moder: 0094 Diba av Brunared
Fader: Harvie Falcon 15F, import Kanada
Morfar: 193 Tannis Dakota
5146 Diba av Brunared är tjurmoder till två prövade tjurar: 7362 Rambo av Brunared T-tal 107, inköpt av Svensk Avel och semintjur, samt 5536 Goliat av Brunared T-tal 105. 5536 Goliat är fader till semintjuren 0909 Nokia av Fiskinge T-tal 111. Slaktad hösten 2017 pga ej dräktig.

176 Diba Class av Brunared P född 2016
Moder: 146 Diba F av Brunared
Fader: 599 Class av Munka ET
Morfar: 14 Harvie Falcon 15 F, import Kanada

193 Diba Class av Brunared P född 2016
Moder: 149 Diba Balder av Brunared
Fader: 599 Class ET av Munka
Morfar: 007489 Balder av Svanaholm T-tal 103

Mermaid

Köptes in till besättningen 1989.

0011 Mermaid av Brunared, född 1999
Moder: 0082 Mermaid av Brunared
Fader: Harvie Falcon 15F, import Kanada
Morfar: ArrowCLI 9033
0011 Mermaid av Brunared är tjurmoder till den prövade tjurkalven 5564 Kasper av Brunared P, T-tal 104. Slaktad 2012 p.g.a. ej dräktig.

Lady

Detta är en kolinje med härstamning från den kända besättningen Remitall i Kanada. Tre hondjur, helsystrar, föddes i vår besättning 1998.

0122 Lady av Brunared ET, född 1998.
Moder: Bar 75 Lady P 183 5W,
Fader: Remitall Keynote 20X,
Morfar: Jr Nick the Butler P 183
0122 Lady är tjurmoder till en prövad tjur: 7360 Ronald av Brunared P T-tal 107.
På riksutställning på Elmia 2005 visades 122 Lady av Brunared ET som ko med kalv 214 Lady av Brunared P och blev då reservchampion.
På riksutställning på Elmia 2006 visades 0214 Lady av Brunared P som dräktig kviga.
0214 Lady av Brunared P blev Klassvinnare, Champion hondjur och Best in show. Såld till Svaneberg Hereford.
122 Lady av Brunared ET slaktades 2008 p.g.a. ej dräktig.

Ladyone

5129 Ladyone av Brunared ET, född 1998
Moder: Bar 75 Lady P 183 5W
Fader: 20 Remitall Keynote 20X
Morfar: Jr Nick the Butler P183
0129 Ladyone av Brunared ET är tjurmoder till en prövad tjur: 5540 Herkules av Brunared P, T-tal 105. Slaktad 2014 p.g.a. hög ålder.

0123 Ladyone Nokia av Brunared P, född 2011
Moder: 0129 Ladyone av Brunared ET
Fader: 0909 Nokia av Fiskinge, T-tal 111
Morfar: Remitall Keynote 20X

0144 Ladyone Ingemund av Brunared P, född 2013
Moder: 0123 Ladyone Nokia av Brunared
Fader: 7664 Ingemund av Electra
Morfar: 0909 Nokia av Fiskinge T-tal 11

165 LadyOne Eomund av Svaneberg P född 2015
Moder: 135 LadyOne Nokia av Brunared
Fader: 7812 Eomund av Svaneberg
Morfar: 909 Nokia av Fiskinge

199 LadyOne Hometown av Brunared P, född 2017
Moder: 123 LadyOne Nokia av Brunared P
Fader: 1105 Hometown Big Bang
Morfar: 909 Nokia av Fiskinge T-tal 111

Unique

Unique är en kolinje som funnits i vår besättning sedan 1999. Unique har flest meriter i utställningssammanhang. Det är en fantastisk kolinje, som vi är stolta över.

0136 Unique av Brunared ET, född 1999
Moder: Woolford P183 Unique 13U
Fader: WTK 55Y Bond 75A
Morfar: Jr Nick the Butler P 183.
0136 Unique av Brunared ET slaktades 2011 p.g.a. ej dräktig.

0177 Unique av Brunared, född 2001
Moder: 0136 Unique av Brunared ET
Fader: 7315 Bomer av Brunared ET
Morfar: WTK 55Y Bond 75A slaktad 2016

174 Unique Class av Brunared P född 2015
Moder: 80 Unique Buddy av Brunared
Fader: 599 Class av Munka ET
Morfar: 527 Buddy av Munka ET

Amory

Denna kofamilj kom till vår besättning 2005.

0215 Amory av Brunared P ET, född 2005
Moder: DXB 203E Amory 10G
Fader: BRL Call 100L
Morfar: Saddle-Valley Heisman 203E
Hon blev Reservchampion på Elmia Lantbruk 2006
Såld till Hormeshult Hereford 2015

0106 Amory Nokia av Brunared P
, född 2010
Moder: 0215 Amory av Brunared P ET
Fader: 0909 Nokia av Fiskinge, T-tal 111
Morfar: BRL Call 100L
Mor till 158 Amory Diesel som blev korad till BIS hondjur under Elmia Lantbruk i okt 2016
Såld till Hormeshult Hereford 2015

0157 Amory Diesel av Brunared P, född 2014
Moder: 0106 Amory av Brunared P
Fader: Square-D Diesel Semin från Canada
Morfar: 0909 Nokia v Fiskinge, T-tal 111

0158 Amory Diesel av Brunared P, född 2014
Moder: 0106 Amory av Brunared P
Fader: Square-D Diesel Semin från Canada
Morfar: 0909 Nokia av Fiskinge, T-tal 111
BIS, Bäst In Show hondjur på Elmia Lantbruk 2015

Daffodil

Hösten 2013 köpte vi en kvigkalv på Elitauktion, Daffodil är en ny kofamilj hos oss.

635 Daffodil av Svanaholm, född 2013
Moder: 550 Daffodil av Svanaholm
Fader: 6226 Origo Rocky
Morfar: 7415 Royal av Svanaholm
635 fick hög poäng vid exteriörbedömningen (84) slaktad hösten 2021 pga ej dräktig

Ester

Hösten 2014 köpte vi en kvigkalv på Elitaution, Ester är ytterligare en ny kofamilj hos oss.

606 Ester av Gylteboda, född 2014
Moder: 537 Ester av Gylteboda
Fader: 7876 PP Galtås King T-tal 113
Morfar: 2917 POP UP av Viking Vånga T-tal 103
Såld till Lutarp Hereford hösten 2019

216 Ester Ozmo av Brunared, född 2018
Moder; 606 Ester av Gylteboda
Fader: 7852 Ozmo av Oden, T-tal 108
Morfar: 7876 Galtås King, T-tal 113