194 Unique St av Brunared P blev som kvigkalv klassvinnare på Elmia 2003.

Född 2003-03-06

Korr.vikter: 48-327-498 kg

Fader: 7332 Stockmaster av Brunared ET
Moder: 136 Miss Unique av Brunared ET
Morfar: WTK 55Y Bond 75A